HomeMijn AccountWinkelwagenAfrekenen

Disclaimer

diamandzaagbladen.nl stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen, ook aan tekst, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. diamandzaagbladen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van de diamandzaagbladen.nl internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde fotos en (hyper)links, zijn eigendom van diamandzaagbladen.nl . Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van diamandzaagbladen.nl vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door diamandzaagbladen.nl , dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover diamandzaagbladen.nl geen controle heeft. diamandzaagbladen.nl is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door diamandzaagbladen.nl ter beschikking gestelde informatie. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en diamandzaagbladen.nl.

Aansprakelijkheid
diamandzaagbladen.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Virussen en veiligheid
diamandzaagbladen.nl internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Levertijd

Wij streven er naar om de bestelde producten binnen 1-3 werkdagen bij u in huis te hebben.

Klantenservice

E-mail: info@diamantzaagbladen.nl

Klantenservice via WhatsApp
WhatsApp naar 0639243680

Volg ons opDiamantzaagbladen.nl

Diamantzaagbladen.nl levert zeer goede kwaliteit diamantschijven.

Heeft u hulp nodig of wilt u meer informatie over één van onze producten, neem dan contact op via WhatsApp of e-mail naar info@diamantzaagbladen.nl

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze!